SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ ĐÀO TẠO (28/12/2020)

     Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá trị Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo.

     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam.

     Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 198.000.000đ .

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn)

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021.