SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG DLC (22/07/2021)

  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá trị Tòa nhà văn phòng DLC.
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam.
  • Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 165.000.000đ .

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn)

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: trong tháng 07/2021 và tháng 08/2021.