SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU “XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ QUANG ĐIỆN THEO THỜI GIAN THỰC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI” (22/06/2021)

1.     Tên gói thầu: “Xây dựng phương pháp và quy trình kiểm tra và đánh giá thông số quang điện theo thời gian thực của hệ thống điện mặt trời”.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

3.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 3.900.000.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm triệu đồng chẵn.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.