SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông kết quả lựa chọn nhà thầu (16/08/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện truyền thông tại chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng”

  1. Tên gói thầu: Truyền thông tại chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng”.
  2. Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH BRANDX Việt Nam.
  3. Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 2.200.000.000 đồng.

        Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm triệu đồng chẵn.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Trân trọng./.