SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (30/09/2019)

  1. Tên gói thầu: Tổ chức Hội thảo đánh giá công nghệ Nhà máy điện sử dụng nhiên liệu LNG và Hội nghị Khoa học công nghệ – kỳ họp 3 nhiệm kỳ 2019 – 2023.
  2. Tên nhà thầu trúng thầu: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại Thành phố Cần Thơ
  3. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT):  869.421.300 đồng

          Bằng chữ: Tám trăm sáu chín triệu bốn trăm hai mốt ngàn ba trăm đồng.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng Trong vòng 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.