SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo lựa chọn đối tác hợp tác Đầu tư – Chuyển nhượng các dự án điện mặt trời mái nhà có công suất đến 1MW (16/09/2020)

Hiện nay, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (PV Power REC) đang tổ chức lựa chọn đối tác hợp tác Đầu tư – Chuyển nhượng để thực hiện các dự án điện mặt trời mái nhà có công suất đến 1MW. PV Power REC kính mời các đối tác quan tâm đến nhận hồ sơ do PV Power REC phát hành như sau:

1. Phát hành hồ sơ lựa chọn đối tác hợp tác Đầu tư – Chuyển nhượng dự án điện mặt trời mái nhà:

·     Thời gian phát hành:  Từ 15h00 ngày 16/9/2020

đến 15h00 ngày 21/9/2020.

·     Thời gian nộp hồ sơ đề xuất của đối tác: Trước 15h00 ngày 21/9/2020.

·     Các nội dung yêu cầu được nêu cụ thể trong Hồ sơ lựa chọn đối tác.

·     Địa điểm phát hành và nộp: Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, Số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. PV Power REC kính mời các đối tác có năng lực quan tâm liên hệ để nhận hồ sơ lựa chọn và nộp hồ sơ đề xuất.

Thông tin liên hệ:

Ông Đinh Khương Tú – Phòng Kinh tế Kế hoạch.

ĐT: 0966792579; Email: tudk.rec@gmail.com 

Đại diện của đối tác đến nhận hồ sơ phải là người có thẩm quyền/ người được ủy quyền hoặc giới thiệu bằng văn bản hợp lệ.