CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Thông báo mời thầu gói thầu số 08: Cung cấp giàn giáo phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021 (05/10/2020)

Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power)

1.     Tên gói thầu: “Gói thầu số 08: Cung cấp giàn giáo phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021".

-     Loại gói thầu: Hỗn hợp.

-     Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp giàn giáo phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021.

-     Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày huy động

-     Nguồn vốn: Vốn SXKD của Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP

2.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

4.     Thời gian phát hành HSMT: Từ 14h00’ ngày 06/10/2020 đến trước 14h00’ ngày 26/10/2020.

5.     Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.

6.     Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

7.     Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 VND (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

8.     Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 26/10/2020.

9.     Thời điểm mở thầu: 14h30’ ngày 26/10/2020.