SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NHU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ (14/01/2022)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
- Thẩm định giá trị Tòa nhà văn phòng DLC (hình thành trong tương lai) thuộc dự án DLC Complex Nguyễn Tuân.
- Lập và phát hành Chứng thư, Báo cáo Thẩm định giá.
2. Mục đích:
- Để làm cơ sở tham khảo thực hiện mua Tòa nhà văn phòng DLC .

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 09h00 ngày 19/01/2022.

* Thông tin liên hệ:

Ông Trần Xuân Sơn- Chuyên viên Ban Đầu tư Xây dựng

Điện thoại: 0914181188; Email: tranxuanson@pvpower.vn