SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NHU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC MEXICO, CANADA VÀ HOA KỲ CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP (10/06/2022)

 Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu thuê đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Mexico, Canada và Hoa Kỳ do Bộ Công Thương chủ trì với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:

Cung cấp dịch vụ hậu cần cho đoàn công tác 02 người đi Mexico, Canada và Hoa Kỳ từ ngày 01-13/7/2022, cụ thể như sau:

Dịch vụ visa: Visa Canada, visa Hoa Kỳ cho đoàn công tác 02 người
Dịch vụ khách sạn: Bao gồm 02 phòng khách sạn tại Mexico (3 đêm), Vancouver Canada (4 đêm) và Los Angeles Hoa Kỳ (3 đêm).
Dịch vụ vận chuyển bằng ô tô: Xe 4 chỗ tại Mexico (2 ngày), Canada (3 ngày) và Hoa Kỳ (2 ngày).
2. Mục đích:
Để làm cơ sở tham khảo cho việc thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h00 ngày 14/6/2022.

* Thông tin liên hệ:

Bà Lê Cẩm Vân – Chuyên viên Ban Đầu tư- Xây dựng

Điện thoại: 0943903012; Email: lecamvan@pvpower.vn