SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NHU CẦU DỊCH VỤ PHỤC VỤ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP (04/03/2022)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) và có nhu cầu tìm các đơn vị cung cấp dịch vụ sau:
  1. Thuê đơn vị thực hiện chuyển phát thư mời tham dự ĐHĐCĐ
- Thời gian dự kiến: 02 tuần cuối tháng 3/2022 - Nơi chuyển thư: Tới các cổ đông PV Power trong và ngoài nước - Địa điểm: Tòa nhà Viện Dầu khí – Số 167 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội - Số lượng thư: dự kiến 60.000 thư
  1. Thuê đơn vị tổ chức công tác truyền thông trước và sau ĐHĐCĐ: 10 bài báo truyền thông.
  2. Thuê đơn vị thực hiện gia công, in ấn phong bì, thư mời, giấy ủy quyền:
STT Danh mục ĐVT Số lượng Ghi chú
1 In Thư mời, kt A4, in 4 màu tờ 60.000 số lượng in thực tế căn cứ theo ds cổ đông
2 In Giấy ủy quyền, kt A4, in 4 màu tờ 60.000
3 Phong bì có cửa sổ bóng kính Kích thước: 1600x2350mm, nắp 35mm Cửa sổ bóng kính: 45x160mm Giấy couche Định lượng 180g/m2 In 4 màu cái 60.000  
  1. Thuê đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến
- Thời gian tổ chức dự kiến: từ 07h30 – 12h00 ngày 19/4/2022 - Địa điểm: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h00 ngày 07/3/2022. * Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Trang / Ban Kinh tế Kế hoạch – PV Power ĐT: 0936626368; Email: nguyenthithutrang@pvpower.vn