SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NHU CẦU MUA CHỨNG THƯ SỐ BẢO MẬT CHO HỆ THỐNG WEBBSITE VÀ EMAIL CỦA PV POWER   (30/10/2020)

  Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có nhu cầu mua Chứng thư số GlobalSign SSL bảo mật cho hệ thống website và email của PV Power với một số thông tin cơ bản như sau:
 1. 01 Chứng thư số GlobalSign SSL (GlobalSign Organization Validattion Wildcard SSL tên miền *.pvpower.vn).
 2. 01 Chứng thư số bảo mật UC Cert SAN (GlobalSign SANs  Organization SSL cho tên miền con email.pvpower.vn)
 3. Thông số kỹ thuật.
 • Loại chứng thư: Globalsign Organization Validation (OV) Wildcard SSL
 • Xác thực tình trạng và uy tín của Tổ chức: Tên tổ chức hiển thị trong thuộc tính chứng thư
 • Xác thực và bảo mật không giới hạn số lượng subdomain cấp 1
 • Độ dài khóa 2048 bit
 • Chuẩn bảo mật từ 128 bit đến 256 bit SSL - ECC, RSA & DSA Algorithm Support
 • Secure Site Seal: Globalsign Seal
 • Không giới hạn số lượng server cài đặt
 • Không giới hạn số lượng cặp khóa (keypair)
 • Không giới hạn số lần cấp phát lại và số lượng chứng thư số được cấp phát lại
 • Tương thích với 99.999 % trình duyệt và hệ điều hành
 • Tuân thủ mức bảo hiểm của chứng thư – 1.250.000 usd / Globalsign Organization Validation Wildcard SSL
Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trước 16h00 ngày 06/11/2020. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Nguyễn Huyền My – Ban Thương mại Tổng công ty ĐT: 082.903.1990 Email: nguyenhuyenmy@pvpower.vn