SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu thiết kế văn phòng làm việc (25/08/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu thuê đơn vị thiết kế cải tạo sửa chữa văn phòng làm việc với diện tích thiết kế dự kiến là 914m2.

Đề nghị các đơn vị có khả năng thực hiện nội dung công việc trên gửi báo giá và các tài liệu liên quan khác (nếu có) về Văn phòng Tổng công ty trước ngày 28/8/2020.

Mọi thông tin liên hệ:

Nguyễn Thị Bích – Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

ĐT: 0982237276

Email: nguyenthibich@pvpower.vn