SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu thuê đơn vị tổ chức hội nghị chuyên đề tháng 9/2020 (25/08/2020)

Hiện nay, PV Power đang có nhu cầu thuê đơn vị tổ chức hội nghị chuyên đề với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 03 ngày. Dự kiến từ ngày 17-19 tháng 9 năm 2020;
  2. Địa điểm dự kiến: Thành phố Nha Trang;
  3. Số lượng đại biểu dự kiến: 65 người;
  4. Chi tiết hạng mục công việc xin xem tại đây

Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h ngày 04/9/2020.

Yêu cầu báo giá tương ứng với số lượng phạm vi công việc đính kèm và đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí theo quy định.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ông Trần Phúc Thái

Văn phòng – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: tranphucthai@pvpower.vn