SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ mua vé máy bay. (14/10/2020)

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC) đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ mua vé máy bay. – Thời hạn cung cấp báo giá: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày 14/10/2020

–  Địa chỉ nhận báo giá: Nguyễn Thị Ngọc Anh – Phòng Kế hoạch Hợp đồng (email: hoanghuyenanh@pvpower.vn), số điện thoại: 0975566858  – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTTP Tầng 14, Tòa nhà Viện dầu khí, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.