SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÁY TÍNH XÁCH TAY & MÁY TÍNH ĐỂ BÀN (28/07/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp máy tính xách tay và máy tính để bàn với số lượng như sau:

Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước ngày 04/8/2021

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thanh Phương – Văn phòng Tổng công ty

ĐT: 0989362692

Email: nguyenthanhphuong@pvpower.vn