SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP PHẦN MỀM HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ (06/08/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp phần mềm hợp đồng điện tử như sau:

 

Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước ngày 13/8/2021.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thanh Phương – Văn phòng Tổng công ty

ĐT: 0989362692

Email: nguyenthanhphuong@pvpower.vn