SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp sản phẩm quà tặng (25/09/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp sản phẩm quà tặng với thông tin cơ bản như sau:

 

 

Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước ngày  07/10/2021

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thanh Huyền – Văn phòng Tổng công ty

ĐT: 0966001995

Email: nguyenthanhhuyen@pvpower.vn