SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường điện năm 2021” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (23/07/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường điện năm 2021 cho CBCNV Tổng công ty nhằm giúp cán bộ chuyên môn tại các Phòng, Ban chuyên môn Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc/thành viên Tổng công ty cập nhật các kiến thức mới, các kiến thức chuyên sâu về các vấn đề liên quan tới thị trường điện cạnh tranh nhằm nâng cao hiểu biết và năng lực để tham gia hiệu quả trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh đã và đang vận hành cũng như các giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường điện, cụ thể:

  1. Thành phần tham gia:

– Tại Cơ quan Tổng công ty: Cán bộ chuyên môn tại các Ban: Thương mại, Kỹ thuật, Kinh tế Kế hoạch, Ban Tổ chức Nhân sự, Tài chính Kế toán.

– Tại các đơn vị trực thuộc/thành viên Tổng công ty: Cán bộ kỹ thuật
tham gia trực tiếp vào công tác quản lý, vận hành, thực hiện các công việc về thị trường điện.

– Số lượng cán bộ tham gia khóa học dự kiến: 100 người.

  1. Thời gian & hình thức, địa điểm đào tạo:

– Thời lượng, thời gian: 02 ngày/khóa, dự kiến tổ chức 01 khóa trong Quý III hoặc IV/2021.

(Thời gian tổ chức đào tạo sẽ tùy thuộc vào diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid 19 đảm bảo tuân thủ theo quy định của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn cho giảng viên và học viên tham gia khóa học).

– Hình thức, địa điểm đào tạo:

+ Tại Tòa nhà Dầu khí Việt Nam: Học viên của khối Cơ quan Tổng công ty và 01 số đơn vị trực thuộc/thành viên Tổng công ty khu vực phía Bắc sẽ học trực tiếp tại phòng họp của Tòa nhà (dự kiến 25 người).

+ Tại các đơn vị: Các học viên sẽ học trực tuyến tại phòng họp của đơn vị (Các đơn vị gồm: PV Power Ca Mau, PV Power Ha Tinh, PV Power NT, PV Power NT2, PVPF, PVPP), dự kiến 75 người.

(Yêu cầu đơn vị đào tạo phải có phần mềm đào tạo trực tuyến).

  1. Nội dung đào tạo:

– Bối cảnh ngành điện hiện nay và định hướng trong tương lai;

– Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM);

– Các dạng hợp đồng trong VWEM trong thời gian tới;

– Công tác vận hành Thị trường điện khi giảm chu kỳ giao dịch xuống 30 phút.

– Sàn giao dịch sản lượng hợp đồng;

– Đề án thiết kế Tổng thể thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;

– Các nội dung mới, cập nhật và bổ sung Thông tư số 57/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện;

– Cơ chế khuyến khích các nguồn Năng lượng tái tạo tham gia Thị trường điện.

– Thảo luận, hỏi đáp.

  1. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:

Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình đào tạo phải là đơn vị có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tư vấn các lĩnh vực liên quan đến phát triển thị trường điện lực và điều tiết hoạt động điện lực.

  1. Yêu cầu đối với Giảng viên:

Có trình độ sư phạm, có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm giảng dạy các khóa đào tạo về thị trường điện, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp…; Đã và đang tham gia xây dựng, thẩm định các quy trình, quy định về thị trường điện và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện.

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị
đào tạo”
về Tổng công ty trước ngày 30/7/2021./.