SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Xây dựng và triển khai 5s hiệu quả” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (02/08/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Xây dựng và triển khai 5s hiệu quả” cho CBCNV Tổng công ty, cụ thể:

  1. Thành phần tham gia:

– Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban/Văn phòng và Chuyên viên, nhân viên các Ban/Văn phòng thuộc Cơ quan Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP

– Số lượng học viên dự kiến: 220 người; dự kiến tổ chức 03 lớp, mỗi lớp khoảng 70 – 75 học viên.

  1. Thời gian & hình thức đào tạo:

– Thời lượng, thời gian: Học 01 ngày/lớp; dự kiến triển khai tổ chức 03 lớp vào Quý III hoặc IV/2021.

(Thời gian tổ chức đào tạo sẽ linh động và tuỳ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 đảm bảo tuân thủ theo quy định của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn cho giảng viên và học viên tham gia khóa học).

– Hình thức đào tạo: Đào tạo trực tuyến hoặc đào tạo trực tiếp tại địa điểm do đơn vị đào tạo bố trí.

  1. Nội dung đào tạo:

– Giới thiệu 5S – Các nguyên tắc thực hành tốt 5S;

– Vai trò của lãnh đạo đối với việc triển khai 5s tại doanh nghiệp ;

– Các bước triển khai chương trình 5S tại doanh nghiệp và Ứng dụng triển khai 5s tại PV Power;

– Kinh nghiệm thực tế và bí quyết thành công để xây dựng một văn phòng tinh gọn, hiệu quả với mô hình 5s.

  1. Yêu cầu đối giảng viên:

Giảng viên có trình độ sư phạm, kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm tư vấn, giảng dạy về nội dung 5s cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp…

 (Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 10/8/2021./.