SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu tổ chức sự kiện (20/12/2019)

Hiện nay, PV Power đang có nhu cầu tổ chức sự kiện: “HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020; HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG; HỘI NGHỊ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015 – 2019; KẾT HỢP VỚI SỰ KIỆN RA MẮT APP NỘI BỘ TURBINE, WEBSITE VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU”.

Thông tin cụ thể:

Thời gian dự kiến: Sáng ngày 07/1/2020.

Địa điểm tổ chức dự kiến: Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Yêu cầu tổ chức sự kiện

Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá và các tài liệu liên quan (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước ngày 24/12/2019.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.22240288                          Fax: 024.22210388

 

Ông Trần Phúc Thái – Văn phòng

ĐT: 0983.92.1303                   email: tranphucthai@pvpower.vn

 

Trân trọng thông báo./.