SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NHU CẦU XÂY DỰNG APP NỘI BỘ. (03/09/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu xây dựng app nội bộ với các yêu cầu chính như đính kèm. Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá và các hồ sơ liên quan (nếu có) về PV Power trước 16h00 ngày 10/9/2019.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ông Trần Phúc Thái

Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Email: tranphucthai@pvpower.vn

Di động: 0983 92 1303

Yêu cầu app nội bộ