SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu xây dựng phòng truyền thống online (31/08/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu xây dựng phòng truyền thống online với phạm vi công việc dự kiến bao gồm:

1 Ý tưởng thiết kế, phác thảo 2D, kịch bản trải nghiệm 1
2 Thiết kế 3D sảnh lớn 1
3 Xuất ảnh 360 phòng lớn, tương ứng với các điểm 360 13
4 Thiết kế 3D phòng nhỏ 7
5 Xuất 5 ảnh 360 của 7 phòng nhỏ, tương ứng với các điểm 360 35
6 Thiết kế giao diện, cửa sổ thông tin 1
7 Tích hợp công nghệ cho sảnh lớn tour 360 1
8 Tích hợp công nghệ cho phòng nhỏ 7
9 Domain, host, đường dẫn…. 1
10 Đưa nội dung lên web, quản lý nội dung 1
11 Game hóa các vật liệu kiến trúc phòng 1

 

 

Đề nghị các đơn vị có năng lực thực hiện gửi báo giá và các hồ sơ liên quan (nếu có) trước 16h00 ngày 06/9/2020 về địa chỉ:

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ông Trần Phúc Thái – Văn phòng

ĐT: 0983921303

Email: tranphucthai@pvpower.vn