SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Thanh lý lượng dầu tồn kho vượt định mức tại các NMĐ của PV Power (11/05/2022)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Thanh lý lượng dầu tồn kho vượt định mức tại các NMĐ của PV Power
 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí, Tầng 5 - Tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Tên tài sản: Dầu DO 0.05S; - Tổng khối lượng: 8.166 tấn. Bao gồm 02 lô dầu: + Lô dầu tại NMĐ Cà Mau 1&2 (địa chỉ: Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau ): 6.578 tấn. + Lô dầu tại NMĐ Nhơn Trạch 1 (địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai): 1.588 tấn.
 • Chất lượng dầu: như đính kèm.
 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
 • Giá khởi điểm của lô dầu DO tại NMĐ Cà Mau 1&2: 401.940.416 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm lẻ một triệu, chín trăm bốn mươi ngàn, bốn trăm mười sáu đồng).
 • Giá khởi điểm của lô dầu DO tại NMĐ Nhơn Trạch: 596.822.752 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi hai ngàn, bảy trăm năm mươi hai đồng).
 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
 2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.
 3. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.
 4. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:
 • Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên…).
 • Có tối thiếu 03 (ba) hợp đồng đấu giá tài sản với tổng giá trị khởi điểm của mỗi hợp đồng là 100 tỷ trở lên (có bản sao chứng thực các hợp đồng và tài liệu để chứng minh).
 1. Thù lao giao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại thông tư: 108/2020/TT - BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.
 2. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
 3. Các tiêu chí khác:
 • Có Bảng cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về tiến độ.
 • Năng lực về tài chính: Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, đơn vị không nợ thuế nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế).
(Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản như đính kèm). Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá làm thành 03 bộ in bìa đóng thành quyển.
 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
 • Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 11/05/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/05/2022 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí.
+ Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội. + Điện thoại: 02462.711.119 Lưu ý: - Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ 30 phút của ngày kết thúc thông báo). - Không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn. Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí thông báo đến các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp biết và đăng ký tham gia./. 100522-cv184-luachon