SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo yêu cầu báo giá gói thầu “Thuê đơn vị quảng cáo, truyền thông thương hiệu POW/PV POWER trên kênh phát thanh VOV giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam” (29/10/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo về việc: Yêu cầu báo giá gói thầu “Thuê đơn vị quảng cáo, truyền thông thương hiệu POW/PV POWER trên kênh phát thanh VOV giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam" với nội dung như sau:
  1. Tên bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  2. Bên mời thầu mời nhà cung cấp tham gia chào hàng cạnh tranh (nộp báo giá) cho gói thầu “Thuê đơn vị quảng cáo, truyền thông thương hiệu POW/PV POWER trên kênh phát thanh VOV giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam"
  3. Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá này.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Đính kèm: Yêu cầu báo giá
(File đính kèm gói thầu: YCBG Gói thầu: 2083).