SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông tin bản yêu cầu báo giá gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư cho PV Power năm 2020 (30/09/2020)

Bản yêu cầu báo giá gói thầu thuê đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư cho PV Power năm 2020 dưới đây:

ban-yeu-cau-bao-gia