SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG TIN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU THUỘC PV OIL HÀ NỘI (12/04/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông, quảng cáo tại hệ thống Cửa hàng xăng dầu thuộc PV Oil Hà Nội:
  1. Tên công việc: truyền thông, quảng cáo tại hệ thống Cửa hàng xăng dầu thuộc PV Oil Hà Nội.
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% thuế VAT: 501.552.000 đồng.
Bằng chữ: Năm trăm lẻ một triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn đồng./.
  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 3/2022;
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
  5. Thời gian thực hiện: trong năm 2022.