SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông tin KHLCNCC gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022 – Khu vực phía Bắc” (06/05/2022)

  • Bên Mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC). 
  • Tên gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2022 – Khu vực phía Bắc. 
  • Giá gói thầu: 144.000.000 VNĐ (Đã bao gồm thuế GTGT) (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng). (Dịch vụ y tế, khám bệnh là đối tượng không chịu thuế GTGT). 
  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power TSC. 
  • Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2022. 
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Bắt đầu thực hiện trong tháng 5/2022, thực hiện trong 30 ngày.     
  • Địa điểm khám sức khỏe: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.