SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông tin về việc PV Power thoái vốn tại CTCP Cơ điện Dầu khí. (02/05/2018)

Ngày 24/4/2018, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 2578/UBCK-QLCB chấp thuận Hồ sơ thoái vốn của PV Power tại CTCP Cơ điện Dầu khí.

Chi tiết