SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thuê đơn vị cung cấp chuyên gia thuyết trình tại Hội thảo (07/09/2020)

Cung cấp chuyên gia thuyết trình tại Hội thảo “Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020 –những điểm mới áp dụng đối với mô hình công ty đại chúng” 

 Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020 –những điểm mới áp dụng đối với mô hình công ty đại chúng” và có nhu cầu tìm các đơn vị cung cấp dịch vụ sau:

1.     Thuê đơn vị cung cấp chuyên gia thuyết trình tại Hội thảo

·     Số lượng chuyên gia: 2 người.

·     Thời gian tổ chức dự kiến: từ 08h00 – 12h00 ngày 25/9/2020

·     Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí, Số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 13h00 ngày 10/9/2020

* Thông tin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thu Ngà / chuyên viên Ban Pháp chế – Quan hệ cổ đông

ĐT: 0902233327; Email: nguyenthithunga@pvpower.vn