SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thuê đơn vị thực hiện chuyển phát thư Đại HĐCĐ và in ấn, gia công phong bì thư. (16/04/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:

  1. Thuê đơn vị thực hiện chuyển phát thư Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Thời gian dự kiến: Tháng 5/2020 hoặc Tháng 6/2020
  • Nơi chuyển thư: Tới các cổ đông trong và ngoài nước
  • Địa điểm nhận thư: Tòa nhà Viện Dầu khí – Số 167 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

– Số lượng thư: khoảng 12.000 thư đến 13.000 thư

  1. In ấn, gia công phong bì thư

– Kích thước A5 (23cmx16cm)

– In 4 màu cửa sổ kính

– Giấy offset ​120 gsm

– Số lượng 24.000 chiếc đến 26.000 chiếc

– Thời gian giao hàng dự kiến: Cuối tháng 4/2020;

– Địa điểm giao hàng: Tầng 8, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam – số 167 Trung Kính – Yên Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội;

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 13h00 ngày 21/4/2020

Thông tin liên hệ: Bà Lê Thị Thu Anh – chuyên viên Văn phòng – số ĐT: 0974952583; email: lethithuanh@pvpower.vn