SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thuê đơn vị thực hiện chuyển phát thư Đại HĐCĐ và in ấn, gia công phong bì thư. (16/04/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:
  1. Thuê đơn vị thực hiện chuyển phát thư Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Thời gian dự kiến: Tháng 5/2020 hoặc Tháng 6/2020
  • Nơi chuyển thư: Tới các cổ đông trong và ngoài nước
  • Địa điểm nhận thư: Tòa nhà Viện Dầu khí - Số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
- Số lượng thư: khoảng 12.000 thư đến 13.000 thư
  1. In ấn, gia công phong bì thư
- Kích thước A5 (23cmx16cm) - In 4 màu cửa sổ kính - Giấy offset ​120 gsm - Số lượng 24.000 chiếc đến 26.000 chiếc - Thời gian giao hàng dự kiến: Cuối tháng 4/2020; - Địa điểm giao hàng: Tầng 8, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam - số 167 Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội; Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trước 13h00 ngày 21/4/2020 Thông tin liên hệ: Bà Lê Thị Thu Anh - chuyên viên Văn phòng - số ĐT: 0974952583; email: lethithuanh@pvpower.vn