SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CHO PV POWER. (28/01/2021)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2020 cho PV Power

+ Lên ý tưởng về cấu trúc của BCTN;

+ Xây dựng các phần, mục trong BCTN;

+ Biên tập nội dung, thiết kế hình ảnh và rút ra các điểm nhấn cần thiết;

+ Xây dựng hình ảnh Ban Lãnh đạo PV Power;

+ Viết kịch bản chụp ảnh tại Văn phòng Tổng công ty;

+ Dịch thuật Tiếng Việt – Tiếng Anh;

+ In ấn, dự kiến 50 quyển tiếng Việt và 50 quyển Tiếng Anh;

+ Hỗ trợ thủ tục tham dự cuộc thi Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h00 ngày 02/02/2021.

* Thông tin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang / chuyên viên Ban Kinh tế Kế hoạch

ĐT: 0936626368; Email: nguyenthithutrang@pvpower.vn