SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tin vui từ Petrovietnam: Hoàn thành kế hoạch khai thác dầu khí năm 2014 trước 22 ngày (09/12/2014)

Trong sáng thứ Ba ngày 9/12/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ đạt mốc sản lượng khai thác dầu trong và ngoài nước là 16,21 triệu tấn. Đây là chỉ tiêu Chính phủ giao cho PVN trong năm nay.

Cũng xin phải thông báo thêm với bạn đọc là: Vào hồi 23 giờ ngày 6/12, PVN đã hoàn thành chỉ tiêu khai thác dầu trong nước là 14,37 triệu tấn; và vào hồi 2 giờ ngày 8/12, cũng đã hoàn thành chỉ tiêu khai thác khí là 9,5 tỉ m3.

Như vậy, về khai thác dầu, PVN đã hoàn thành trước thời gian 22 ngày và với tốc độ này, năm nay, PVN sẽ khai thác vượt kế hoạch khoảng trên 1 triệu tấn dầu và khoảng 0,5 tỉ m3 khí (trong đó Vietsovpetro vượt trên 250 ngàn tấn, cụm mỏ Sư Tử vượt hơn 150 ngàn tấn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và các nhà thầu khác vượt 500 ngàn tấn, Hải Thạch - Mộc Tinh vượt 200 triệu m3, Lan Tây - Lan Đỏ vượt 200 triệu m3, các mỏ ở nước ngoài như Nhenhetxki hay Lô 67 Peru cũng đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch...).

Đây thực sự là những con số có ý nghĩa, không chỉ về giá trị thương mại, mà còn thể hiện được những kế hoạch, biện pháp… mà lãnh đạo Tập đoàn cùng các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên chỉ đạo, thực hiện rất chính xác và có hiệu quả.

Giàn khai thác dầu khí trên mỏ Sông Đốc của Petrovietnam

Cộng tất cả các kết quả lại, có thể khẳng định là một năm “đại thắng” của PVN.

Để có được kết quả “ngoạn mục” trong khai thác dầu khí, lãnh đạo Tập đoàn, Ban Khai thác Dầu khí và các đơn vị khai thác như Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã đưa được 8 mỏ mới vào khai thác, trong đó có những mỏ đưa vào khai thác trước thời gian tới hơn một tháng như mỏ Sư Tử Nâu; hoặc có mỏ cho sản lượng khai thác vượt dự tính khá nhiều như mỏ Thỏ Trắng, Diamond. Bên cạnh đó, Ban Khai thác Dầu khí còn tập trung chỉ đạo các đơn vị thăm dò khai thác thực hiện rất có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật để duy trì và nâng cao sản lượng khai thác như ngăn cách nước ở các giếng bị ngập nước; xử lý vùng cận đáy giếng; điều tiết bơm ép nước; xử lý nứt vỉa thủy lực; nâng cao thời gian hoạt động của các phương tiện thiết bị khai thác; khoan đan dày… Những giải pháp này không những giúp cho việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2014 mà còn là cơ sở để đảm bảo duy trì và gia tăng sản lượng khai thác cho những năm tiếp theo, góp phần gia tăng hiệu quả khai thác và kéo dài đời hoạt động của mỏ.

Nếu như những con số về khai thác dầu như đã công bố ở trên là “quả” thì “nhân” lại chính là ở khâu tìm kiếm, thăm dò.

Có thể khẳng định rằng, nếu không có những kết quả khả quan về công tác tìm kiếm, thăm dò trong việc tìm thêm các mỏ mới, xác định được các mỏ có tiềm năng… thì cũng sẽ không có những kết quả như trên.

Năm 2014, công tác tìm kiếm, thăm dò đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu về thu nổ địa chấn 2D và 3D; phát hiện thêm nhiều mỏ mới, gia tăng trữ lượng được gần trên 48 triệu tấn.

Ở trong nước, đã thăm dò, thẩm lượng được 31 giếng (so với kế hoạch là 30 giếng), trong đó thăm dò: 10 giếng (7 giếng kết thúc, 3 giếng đang thi công); thẩm lượng: 21 giếng (15 giếng đã kết thúc, 6 giếng đang thi công). Đã phát triển khai thác: 47 giếng (24 giếng đã kết thúc, 23 giếng đang thi công).

Ở nước ngoài, đã phát triển khai thác: 17 giếng (15 giếng đã kết thúc, 2 giếng đang thi công).

Những người thợ khai thác dầu khí của PVEP tại mỏ Sông Đốc

Điều đáng nói là chúng ta đã tìm kiếm, thăm dò ở một số vùng cũ, mà về lý thuyết là hầu như không có khả năng… ấy vậy mà với tư duy mới, cách làm mới, Ban Tìm kiếm Thăm dò cùng các đơn vị đã phát hiện ra nhiều mỏ mới có tiềm năng. Điều này minh chứng cho cho lời của một nhà khoa học dầu khí có tiếng của Mỹ là: “Dầu khí thường được tìm ra ở những vùng mới với tư duy truyền thống và rất khó tìm ra ở những vùng cũ với tư duy cũ. Nhưng vẫn tìm ra ở những vùng cũ với những tư duy mới, cách làm mới”.

Minh chứng cho tư tưởng này, đó là việc các đơn vị chuyên môn của Tập đoàn cùng với lãnh đạo PVEP đã nhận lại mỏ Sông Đốc - một mỏ mà phía nước ngoài đã bỏ bởi vì sản lượng quá thấp. Nhưng với trí tuệ và bản lĩnh của những người tìm kiếm, thăm dò, khai thác. PVEP đã tiếp nhận lại mỏ, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp để khôi phục các giếng đã hỏng và khoan thêm các giếng mới.

Kết quả là mỏ Sông Đốc lại cho sản lượng rất khá và mang lại lợi nhuận không nhỏ cho PVEP.

Ngược lại lịch sử thì ở giàn Đại Hùng 01, cũng do phía nước ngoài bỏ đi và chúng ta đã mua lại với giá tượng trưng… 1 đôla. Nhưng khi vào tay những người thợ dầu khí Việt Nam thì mỏ Đại Hùng đã sống lại và hiện nay vẫn là một mỏ cho sản lượng dầu khí đáng nể.

Với những người thợ dầu khí, ai cũng hiểu được một điều rằng, nếu không làm tốt công tác tìm kiếm, thăm dò để phát hiện mỏ mới, gia tăng trữ lượng thì cũng chẳng lấy đâu ra để khai thác bền vững. Chính vì vậy mà từ lâu nay, công tác tìm kiếm thăm dò luôn được đặt lên hàng đầu.

Kết quả này là đã ghi nhận một nỗ lực rất lớn và một tư duy rất mới của cán bộ, công nhân viên Ban Tìm kiếm Thăm dò của Tập đoàn và các đơn vị tìm kiếm, thăm dò của PVEP và Vietsovpetro.

Với những kết quả mà PVN đã đạt được trong năm nay, sang năm 2015, chắc chắn, sản lượng khai thác dầu khí sẽ ổn định và vượt dự tính.