SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cần thuê địa điểm đặt máy chủ. (16/03/2018)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Bên mời thầu) mời các nhà thầu có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) cho Gói thầu: “Thuê địa điểm đặt máy chủ của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”

Các nhà thầu có khả năng và quan tâm gói thầu nêu trên xin gửi văn bản đề nghị tham gia gói thầu đến Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 10h00 ngày 22/3/2018 để được nhận Bản yêu cầu báo giá (miễn phí).

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: daothithanhthuy@pvpower.vn Số điện thoại Mrs. Thuỷ: 0982309298