SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM CÓ NHU CẦU MUA SẮM CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI TỔNG CÔNG TY (02/04/2018)

Nhằm mục đích tìm được đối tác tin cậy và đủ năng lực về lĩnh vực máy lọc không khí và công nghệ thông tin, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua sắm một số công cụ dụng cụ tại Tổng Công ty, chi tiết như sau: 

Thời gian mua sắm: trong Quý II/2018

Công cụ dụng cụ: Máy lọc không khí và khử ion; ổ cứng di động lưu trữ dữ liệu.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 27/04/2018.

Đầu mối liên hệ:

Ông Trần Việt Cường – Chuyên viên Văn phòng

Mobile: 0983221978

Email: tranvietcuong@pvpower.vn