SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM CÓ NHU CẦU MUA SẮM CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI TỔNG CÔNG TY (06/08/2018)

Nhằm mục đích tìm được đối tác tin cậy và đủ năng lực về lĩnh vực thiết bị máy ảnh và lưu trữ, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua sắm một số công cụ dụng cụ tại Tổng Công ty, chi tiết như sau:  Thời gian mua sắm : trong tháng 9/2018 Máy ảnh, ống kính, ổ cứng lưu trữ. Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Ban Pháp chế và Quan hệ cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 16/8/2018. Đầu mối liên hệ: Ông Trần Phúc Thái – Chuyên viên ban PC-QHCĐ Mobile: 0983.921.303 Email: tranphucthai@pvpower.vn