SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị làm cuốn giới thiệu về Tổng Công ty (12/12/2017)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị làm cuốn giới thiệu về Tổng Công ty. 
Mô tả chi tiết:

  1. Quy cách sản phẩm:

– Kích thước: 20 x 28 cm
– Ruột: 16 trang
– In 4 màu, một mặt, cán mờ
– Trang bìa giấy Couche 350 gsm,

– Trang trong giấy Couche 150 gsm
– Bìa phun UV cục bộ bìa 1
– Bế thành phẩm hoàn thiện sản phẩm.

  1. Số lượng bản bản in: 1000 cuốn (500 bản Tiếng Việt, 500 bản Tiếng Anh)

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 15/12/2017.
Trân trọng thông báo./.