SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tổ chức Hội thảo chuyên đề. (13/11/2017)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tổ chức Hội thảo chuyên đề với các nội dung sau:

  • Thời gian dự kiến: thứ Năm 23/11/2017
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz – Long Biên – Hà Nội
  • Số lượng tham dự: 80 người
  • Chương trình chi tiết đính kèm.

Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi thư đề xuất, chào giá về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 15/11/2017.

Thông tin liên hệ: Bà Trần Thị Thanh Nga – 0905.547.686

Trân trọng thông báo./.