SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần có nhu cầu chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tại Cơ quan Tổng Công ty (04/08/2018)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần có nhu cầu chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tại Cơ quan Tổng Công ty (Địa chỉ: Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Số lượng: 75m giá tài liệu.

Đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc chỉnh lý hồ sơ, tài liệu nêu trên gửi báo giá (có đính kèm bản photo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp) đến Ban Thương mại – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 9h00 ngày 10/8/2018.

– Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: daothithanhthuy@pvpower.vn. Số điện thoại  024 22210288 (6737).