SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu mua dịch vụ phần mềm diệt virus (06/08/2019)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần có nhu cầu mua dịch vụ phần mềm diệt virus cho Cơ quan Tổng công ty (Địa chỉ: Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) như sau

  1. Phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật:
  • Cung cấp và cài đặt phần mềm cho mạng LAN gồm 350 máy tính tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty (240 PC, 70 laptops, 30 servers, 10 dự phòng);
  • Dịch vụ cập nhật và hỗ trợ kỹ thuật của hãng sản xuất phần mềm trong thời gian 02 năm;
  • Là giải pháp dành cho doanh nghiệp – endpoint protection, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật phòng chống virus cho mạng LAN;
  • Nằm trong danh sách các phần mềm diệt virus đã được kiểm chứng trên thế giới và phổ biến tại Việt Nam, bao gồm: Symantec, Trend Micro, Karpersky.
  1. Yêu cầu kỹ thuật phần mềm:

– Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: daothithanhthuy@pvpower.vn. Số điện thoại  024 22210288 (6737).Đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc nêu trên gửi báo giá (có đính kèm bản photo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp) đến Ban Thương mại – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 10h00 ngày 09/8/2018.

Trân trọng./.