SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP có nhu cầu thẩm định danh mục TSCĐ, CCDC bán thanh lý tại Tòa nhà Viện Dầu khí (29/02/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP có nhu cầu thẩm định danh mục TSCĐ, CCDC bán thanh lý tại Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy. Hà Nội (chi tiết danh mục TSCĐ, CCDC đính kèm).

  Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2020

Đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định liên hệ với Văn phòng Tổng công ty nếu có nhu cầu; đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích – Chuyên viên Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276​để khảo sát hiện trạng danh mục TSCĐ, CCDC để thẩm định giá và đề xuất phí dịch vụ thẩm định gửi về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP trước ngày 06/3/2020.

danh-muc-tscd-ccdc-de-nghi-tham-dinh-gia-ban-thanh-ly-2020