SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh tham dự Diễn đàn kinh tế Krasnoyarsk lần thứ 12 (02/03/2015)

Ngày 27 tháng 2 năm 2015 Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh đã tham dự Diễn đàn kinh tế Krasnoyarsk lần thứ 12 diễn ra từ ngày 26 – 28/2/2015 tại Thành phố Krasnoyarsk, LB Nga.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh đã có buổi yết kiến Phó Thủ tướng Liên Bang Nga Arkady Dvorkovich và lãnh đạo Bộ Năng lượng Liên Bang Nga.