SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

UNIDO giúp nước đang phát triển dùng năng lượng (08/03/2011)

Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) đã phát triển và nỗ lực thúc đẩy chiến lược nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ở các nước đang phát triển thông qua sử dụng năng lượng sạch.

UNIDO cũng đã nỗ lực thúc đẩy mở rộng sự tiếp cận của người nghèo tới các dịch vụ năng lượng hiện đại, tăng năng lực cạnh tranh, giảm sử dụng năng lượng trong công nghiệp, ứng dụng công nghệ năng lượng tái sinh để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong công nghiệp.

Nghiên cứu của UNIDO cho biết nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp là một trong ít biện pháp hiệu quả nhất giúp các nước đang phát triển đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày một tăng nhanh và hạn chế tác động tiêu cực từ tăng trưởng kinh tế đối với môi trường.

Theo UNIDO, hiệu quả sử dụng năng lượng toàn cầu hiện nay khoảng 26%, trong đó hiệu quả ở các nước phát triển cao gấp đôi ở các nước đang phát triển. Chiến lược của UNIDO tập trung hỗ trợ về chính sách, trợ giúp về công nghệ, tạo điều kiện thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ năng lượng hiệu quả và quản lý năng lượng hiệu quả nhất.

UNIDO nhấn mạnh công nghiệp hiện tiêu thụ hơn 1/3 tổng sản lượng năng lượng cơ bản toàn cầu và thải 1/3 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Năng lượng được sử dụng trong công nghiệp sẽ tăng trung bình từ 1,8-3,1% hàng năm trong 25 năm tới.

Cung ứng năng lượng cho công nghiệp chiếm tới hơn 50% tổng cung ứng năng lượng ở các nước đang phát triển, thường xuyên gây ra căng thẳng giữa các mục tiêu phát triển kinh tế và cung ứng năng lượng.

Trong bối cảnh này, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng không chỉ giảm tỷ lệ sử dụng và tăng cường cạnh tranh trong công nghiệp mà còn giúp phá vỡ liên kết truyền thống giữa tăng trưởng kinh tế với hủy hoại môi trường./.
Theo: VietNam+