Thứ hai, 30/08/2021 | 18:06

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021 ĐÃ SOÁT XÉT

PV Power công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021 ĐÃ SOÁT XÉT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021 ĐÃ SOÁT XÉT

PV Power công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét. Chi tiết xem tại file đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 Giải trình một số chỉ tiêu tại BCTC bán niên năm 2021 Trân trọng!  
;

Bài liên quan