Thứ sáu, 29/03/2024 | 10:33

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Giải trình một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính năm 2023

Trân trọng!

;
Từ khóa: Báo cáo tài chính

Bài liên quan