Thứ sáu, 25/03/2022 | 15:06

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán Giải trình một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính năm 2021 Trân trọng!
;

Bài liên quan