Thứ tư, 15/03/2023 | 09:23

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

15032023---POW---Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2022-sau-kiem-toan

15032023---POW---Bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2022-sau-kiem-toan

f-15032023---pow---giai-trinh-bctc-nam-2022-sau-kiem-toan

Trân trọng!

;
Từ khóa: Báo cáo tài chính

Bài liên quan