Thứ sáu, 28/04/2023 | 17:15

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2023

Báo cáo tài chính riêng Quý 1.2023

Giải trình một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính Quý 1.2023

Trân trọng!

;
Từ khóa: Báo cáo tài chính

Bài liên quan