Thứ năm, 27/07/2023 | 10:41

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

Báo cáo tài chính riêng Quý 2.2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2.2023

Giải trình một số chỉ tiêu tài chính tại Báo cáo tài chính Quý 2.2023

Trân trọng!

;
Từ khóa: Báo cáo tài chính

Bài liên quan