Thứ sáu, 29/10/2021 | 17:06

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021 Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2021 Giải trình một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 Trân trọng!
;

Bài liên quan