Thứ tư, 20/07/2016 | 08:42

Luồng sinh khí mới tạo động lực mới

Ngày 19-7-2016, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hà Nội.

Luồng sinh khí mới tạo động lực mới

Luồng sinh khí mới tạo động lực mới

Ngày 19-7-2016, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hà Nội.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn và đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đồng chủ trì hội nghị.

luong sinh khi moi tao dong luc moi

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW (ngày 23-7-2015) của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Có thể nói, kể từ sau khi Bộ Chính trị có Kết luận số 41-KL/TW ngày 19-1-2006 về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, ngành Dầu khí Việt Nam đã phát triển vượt bậc với những đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Vì vậy, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị có ý nghĩa vô cùng hệ trọng đối với sự phát triển bền vững trong tương lai của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói riêng.

Trong bối cảnh lĩnh vực dầu khí toàn cầu đang ở giai đoạn khủng hoảng nặng nề do giá dầu suy giảm kéo dài, việc quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết 41 và triển khai thực hiện đòi hỏi phải được tổ chức hết sức bài bản, với tinh thần trách nhiệm rất cao, phải huy động được mọi nguồn lực tổng hợp trong toàn Tập đoàn cùng với sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các Bộ, Ngành mới có thể đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược được giao. Đặc biệt là với các giải pháp, nhiệm vụ như: Hoàn thiện thể chế cho phát triển ngành Dầu khí; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển; bảo đảm nguồn vốn cho Tập đoàn thực hiện các mục tiêu chiến lược.


luong sinh khi moi tao dong luc moi
Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Kể từ thời điểm Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 vào ngày 14-10-2015 đến nay, Tập đoàn đã chủ động phân công, yêu cầu các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc theo lĩnh vực được phân công phụ trách, xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện Chiến lược; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; thường xuyên có báo cáo tổng kết để có các định hướng kịp thời cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị trong Tập đoàn xây dựng và trình Tập đoàn phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2016-2020, chiến lược phát triển của đơn vị đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035, để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết 41. Đến nay, Tập đoàn đã phê duyệt 18 đơn vị.

Hiện nay, Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, Quy hoạch lĩnh vực công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Tập đoàn nhằm cụ thể hóa mục tiêu giai đoạn đầu của Chiến lược đã nhận được sự thống nhất cơ bản của các Bộ, Ngành và đang chờ Chính phủ phê duyệt.

Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41 và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cho các đối tượng là đảng viên chủ chốt trong toàn Đảng bộ ngày 5-7-2016.

Theo báo cáo của Đảng ủy Tập đoàn, bước vào thực hiện kế hoạch năm 2016 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt giá dầu thô tiếp tục giữ ở mức thấp, đã ảnh hưởng đến các mặt hoạt động của Tập đoàn. Để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo và CBCNV trong Tập đoàn đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

luong sinh khi moi tao dong luc moi
Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn báo cáo tại Hội nghị

Kết quả 6 tháng đầu năm, tất cả các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đã đề ra; công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo. Trong đó những chỉ tiêu chính như: Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 5,0 triệu tấn dầu quy đổi; tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 14,57 triệu tấn, vượt 8,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 56,8% kế hoạch năm. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 215,6 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 42,2 nghìn tỷ đồng. Giá trị thực hiện đầu tư 6 tháng đạt 21,1 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn đã bước đầu thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó với giá dầu ở mức thấp kéo dài. Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn tuy thấp hơn kế hoạch đề ra (đạt 81-84%) nhưng tích cực hơn nhiều so với mức suy giảm của giá dầu (giá dầu thực tế chỉ đạt 67,5% so với mức giá kế hoạch).

Công tác rà soát, tiết giảm chi phí trong 6 tháng đầu năm là 4.741 tỷ đồng, bằng 52,4% so với kế hoạch đề ra cho cả năm. Công tác triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra.

Để đạt được những kết quả đó, Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên báo cáo và luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Chính phủ, sự giúp đỡ tích cực của các Bộ, ngành. Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý các khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn. Đến nay các khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực Tập đoàn đã báo cáo đang dần được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, điều đó không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn và các đơn vị vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác tìm kiếm thăm dò - lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, từ đó tạo thêm việc làm cho các dịch vụ, đảm bảo cho phát triển bền vững của Tập đoàn và các đơn vị trong những năm tiếp theo mà còn củng cố sự cố gắng, tạo niềm tin và thổi thêm luồng sinh khí cho tập thể CBCNV Tập đoàn trong việc tự tin vượt qua các khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

luong sinh khi moi tao dong luc moi
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Tập đoàn

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn đã báo cáo với hội nghị về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam và Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch hành động thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, xây dựng Chương trình hành động của tập thể, kế hoạch của người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp, đơn vị. Xây dựng, báo cáo các cơ quan chức năng, trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2016-2020, kế hoạch Tái cấu trúc, Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị định về Quản lý Tài chính của Tập đoàn và Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước các cơ chế đặc thù, các giải pháp ứng phó với suy giảm giá dầu, tạo điều kiện cho Tập đoàn phát triển.

Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Đảng uỷ, Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, Chương trình công tác của Hội đồng Thành viên; ban hành Nghị quyết số 33 - NQ/ĐU, ngày 20-01-2016 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và tập trung chỉ đạo sơ kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết 13-NQ/ĐU ngày 20-10-2015 về tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác Tái cơ cấu Tập đoàn và các đơn vị thành viên giai đoạn 2012-2015, đồng thời xây dựng Đề án cho giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các mặt công tác như triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đặc biệt trong tuyên truyền về chủ quyền quốc gia trên biển, về tình hình kinh tế - xã hội đất nước và Tập đoàn đều được triển khai tích cực, đạt hiệu quả cao. Công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ được triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp uỷ đảng các cấp gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

6 tháng đầu năm 2016, Đảng uỷ Tập đoàn đã nâng cấp 2 tổ chức đảng, thành lập mới 10 tổ chức cơ sở đảng; các tổ chức đảng trực thuộc đã thành lập 28 chi bộ, chia tách 5 tổ chức đảng, sáp nhập 11 tổ chức đảng, giải thể 25 tổ chức đảng. Hiện nay, Đảng bộ Tập đoàn có 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (24 đảng bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở) với 14.899 đảng viên. Toàn Đảng bộ đã kết nạp hơn 500 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai đúng quy định và tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội Tập đoàn và Hội Dầu khí Việt Nam tích cực hưởng ứng phát động thi đua của Tập đoàn, triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2016. Tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên của tổ chức mình nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qui định của cơ quan, đơn vị. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định trong doanh nghiệp về thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần thúc đẩy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt hiệu quả tốt hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu từ các đơn vị chủ lực của Tập đoàn như PVEP, Vietsovpetro, BSR, PTSC, PV Oil... đã có những tham luận báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2016 và đóng góp ý kiến vào các báo cáo của Đảng ủy, nêu ra các đề xuất kiến nghị đối với lãnh đạo Tập đoàn về cơ chế, giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm ủng hộ, hỗ trợ đơn vị có thêm động lực vượt qua khó khăn thách thức trong tình hiện nay, hoàn thành nhiệm vụ của năm 2016.

Hội nghị đã nhất trí với các báo cáo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả công tác của Đảng bộ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Phát biểu tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng trong chương tình công tác của Đảng bộ Tập đoàn từ nay đến cuối năm 2016, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục chỉ đạo việc học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của tập thể và kế hoạch hành động của cá nhân để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các đảng bộ trực thuộc. Đảm bảo xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có chất lượng, làm căn cứ để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá kết quả sau 1 năm triển khai, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035; Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó cần bám sát các cơ quan chức năng để đẩy nhanh việc trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2016-2020, Kế hoạch tái cấu trúc và Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị định về quản lý tài chính của Tập đoàn. Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình các cấp có thẩm quyền cũng như đề nghị ban hành sửa đổi về các cơ chế chính sách theo tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với Tập đoàn về nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch 2016-2020 và tham gia các Tổ công tác của Chính phủ để rà soát các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn và xử lý các kiến nghị của Tập đoàn đã trình Chính phủ.

Hai là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 20-01-2016 của Đảng uỷ Tập đoàn về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016, trong đó sản xuất kinh doanh vẫn cần thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình hành động của Hội đồng Thành viên Tập đoàn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng trong năm 2016, rà soát tối ưu chương trình công tác và chi phí các dự án đang khai thác, rà soát tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu khí năm 2016. Phấn đấu thực hiện khai thác 17 triệu tấn dầu, vượt 1 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao.

Chỉ đạo đánh giá thường xuyên các dự án trọng điểm của Tập đoàn, những khó khăn vướng mắc cần kiến nghị giải quyết để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, nhất là các công trình, dự án trọng điểm như các dự án nhà máy điện, chuỗi dự án khí Lô B, Cá Voi Xanh.

Cùng với việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị, các đơn vị cung cấp dịch vụ cần rà soát, cơ cấu lại khấu hao, chi phí trong giá dịch vụ để giảm giá thành với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho các đơn vị thăm dò khai thác dầu khí. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao và kế hoạch chung của cả Tập đoàn. Các đơn vị trong lĩnh vực khí, Điện, Chế biến dầu khí cần tranh thủ các yếu tố thuận lợi từ giá dầu thấp là nguyên, nhiên liệu của các nhà máy để cơ cấu sản phẩm tối ưu nhất trong từng thời điểm, phát huy tối đa công suất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy.

Tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa nguồn lực theo Nghị quyết 13 ngày 20-10-2015 của Đảng ủy Tập đoàn và chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn thông qua kế hoạch tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị của đơn vị để hỗ trợ đơn vị vượt qua các khó khăn, ổn định sản xuất. Toàn Tập đoàn phấn đấu đạt chỉ tiêu về tài chính, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu theo Quyết định số 46 ngày 5-01-2013 và Quyết định 1011 ngày 3-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động các kế hoạch để triển khai đề án tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020 sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 của các đơn vị thành viên. Tập trung chỉ đạo để cổ phần hóa, tái cấu trúc một số đơn vị lớn như PV Power, PV Oil, BSR thành công, đạt hiệu quả cao.

Bốn là, thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của BCH Đảng bộ Tập đoàn trên tất cả các mặt hoạt động về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt trong đợt sinh hoạt chính trị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy lãnh đạo đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng công tác tư tưởng nhằm làm cho toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động Dầu khí nắm được tình hình hoạt động mọi mặt của Tập đoàn; đoàn kết, chung sức chung lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên và giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, tập trung tinh thần, trí tuệ để vượt qua khó khăn, lao động tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển ổn định của Tập đoàn và không ngừng nâng cao đời sống của người lao động. Thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống của ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2016).

;

Bài liên quan